Pendidikan Menengah

Profil MAN Insan Cendekia SIAK 2020

MAN Insan Cendekia Siak adalah model satuan pendidikan jenjang menengah yang memadukan Pendidikan Agama Islam dengan pengayaan pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ciri khas utamanya

Sumber: MAN Insan Cendekia Siak

Related Articles

Back to top button