Pendidikan Dasar & Menengah

Sejarah dan Makna Logo Insan Cendekia

31 August 2016Insan Cendekia sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki logo khusus berupa gambar kaligrafi kata “Insan” dalam bentuk segi delapan dengan dililit elips sebagai orbit tata surya dan kata “Insan Cendekia” dalam huruf kapital. Pengertian secara menyeluruh adalah MAN Insan Cendekia bercita-cita menjadi madrasah berkualitas, dinamis, dan kreatif dalam berkarya, dan dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan Islam.

Logo MAN Insan Cendekia
Logo MAN Insan Cendekia

Sejarah Logo Insan Cendekia
Berawal dari lomba desain logo madrasah yang dilaksanakan pada tahun 2005 pada masa Japar M.P.Kim sebagai kepala MAN Insan Cendekia Serpong. Desain logo yang terpilih adalah karya siswa MAN IC Serpong Muhammad Kasful Fuadi, dengan sedikit sentuhan tambahan maka terciptalah logo Insan Cendekia. Logo ini terus digunakan sampai sekarang dan menjadi logo resmi untuk seluruh MAN Insan Cendekia di seluruh Indonesia yang sekarang sudah berdiri 17 MAN Insan Cendekia di Indonesia

Makna logo Insan Cendekia

Arabesque: lambang seni kejayaan budaya Islam dalam khazanah peradaban Islam maupun dunia.

Simetrisitas: ciri khas makluk ciptaan Allah yang senantiasa menjadikan segala aspek kehidupan serasi, selaras, dan seimbang.

Kaligrafi Kufi: otentisitas keislaman dalam khazanah kaligrafi islam yang mencirikan kekuatan dan kemantapan. INSAN sebagai representasi MAN INSAN CENDEKIA

Warna Biru Langit: semangat warga madrasah dalam menuntut ilmu setinggi langit.

Biru laut: semangat warga madrasah dalam menuntut ilmu sedalam lautan.

Orbit: melambangkan kedinamisan MAN Insan Cendekia dalam berkarya, juga bermakna MAN Insan Cendekia yang bercita-cita mendunia.

Planet: mengelilingi kaligrafi “insan” bermakna MAN Insan Cendekia menjadi pusat keunggulan (Center of Excellence) bagi madrasah atau sekolah lain.

Sumber:
Buku “The Magnificence of MAN Insan Cendekia Serpong”
insancendekia-oki.sch.id

Share:

The post Sejarah dan Makna Logo Insan Cendekia appeared first on MAN INSAN CENDEKIA SERPONG.